Visie

Indien het specifiek menselijk bewegen c.q. handelen gestoord raakt, dan moet de bijsturing m.a.w. therapie inhaken op de specifieke menselijke geaardheid van het menselijk bewegen/handelen.
Als therapeut moet je inzicht verwerven over de aard van het typisch menselijke bewegen.

Het stereotype van het intra menselijk bewegen/ handelen toont zich o.a. in:

Deze genoemde complexiteit moet in goede banen geleid worden en daarvoor is een goede co÷rdinatie absoluut wenselijk tussen de diverse weefselsystemen, die ons lijf kent.
Synoniemen voor co÷rdinatie zijn b.v. communicatief vermogen ,timing in en van de weefsels.

Het menselijk functioneren kan -arbitrair- opgedeeld worden in 2 aspecten:

1.     Vanuit een orthopaedisch standpunt beschouwd;de wervelkolom is een primaire structuur in de embryologie[o.a.Blechschmidt].
De diverse bewegingsketens worden door het spiersysteem bewogen c.q. gestabiliseerd en via het zenuwstelsel aangestuurd.
De aansturing [ "motivering van het bewegingsapparaat" citaat De Graaf] vindt zijn oorsprong in een vitale waarneming van de omgeving in het algemeen.
Een optimaal functionerend persoon "leest" onbewust de handelingsomgeving en zodoende functioneren we merendeels als vanzelf.
Dit vanzelf/ongestuurd opgaan in de wereld is een wezenlijk onderdeel van ongestoord en dus optimaal kunnen handelen.

2.     Het onbewust lezen van de handelingsomgeving met al zijn unieke waardenbelevingen [wat betekent een vliegtuig voor mij? angst?/ lekker op vacantie! / moeilijke zakenreis ?]geeft een [on]bewuste be´nvloeding van de psycho-somatische organisatie in ons lijf.
Wanneer in dit systeem een verstoring zich gaat ontwikkelen, dan kan men spreken van een psycho-somatisch syndroom.
We bedoelen hiermee niet te zeggen,dat iets "psychisch" is, waarbij het lichaam eigenlijk niets mankeert.
Ook nu speelt een proces - zonder opzet, zonder dat U `t merkt-, dat zich gaat ontwikkelen tot voorbij Uw lichamelijke tolerantie met als gevolg pijn aan den lijve.

In het "wachtkamerverhaal" heb ik beide processen verder uitgewerkt.