Update tarieven 2024

Brummen, 01-01-2024
 

Geachte cliënt(e),

Per 1 januari 2017 heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.
Praktisch betekent dit, dat u per behandeling een nota krijgt. Deze nota dient uzelf te vergoeden aan mij.
De nota kunt u daarna insturen naar uw zorgverzekeraar.

Door administratieve overmacht ben ik niet meer opgenomen in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie ( KRF NL).
Er zijn zorgverzekeraars, die dit register hanteren voor de erkenning van de fysio -,manueel therapeut.

Mijn tarieven zijn :

 

Henk Smeenk