Curriculum Vitae

Mijn (beroeps) cv kent het volgende verloop:

Deze diverse scholingen hebben mijn vakvisie definitief gekleurd.
De Manuele Therapie Utrecht en DAM hebben mij het inzicht gegeven van de functionele morphologie en het individuele, integrale karakter van het bewegingsapparaat.
De subtiele wijze van bewegingen in gewrichten zijn voor mij basale uitgangspunten geworden.

De haptosynesie (destijds haptonomie alpha)verschafte mij inzicht in - en invoelen van lijfelijkheid.

De Humane Bewegingsfunctionaliteit( verder af te korten als HBF)is een Methode, die kenmerken heeft van bovengenoemde scholingen, maar daarentegen zo specifiek is, zodat ik met recht kan spreken van een opzich zelf staande Methode,die het fundament is onder mijn vaktechnisch denken en handelen.