Tarieven 2019

Brummen, 26-10-2016
 

Per 1 januari 2017 heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.
Praktisch betekent dit, dat u per behandeling een nota krijgt. Deze nota dient uzelf te vergoeden aan mij.
De nota kunt u daarna insturen naar uw zorgverzekeraar.
Indien u aanvullend verzekerd bent, wordt de hoogte van de teruggave van de kosten bepaald door uw polis:

Bovengenoemde percentages zijn gehanteerd in 2016 en kunnen indicatief zijn vanaf 2017, maar kunnen flink variëren per
verzekering.

Mijn tarieven zijn :

* Uitzondering op bovenstaande: Vorig jaar heb ik met de MultizorgVRZ (koepel zorginkoop) een tweejarig contract afgesloten
over 2016 en 2017. Voor onderstaande zorgverzekeringen heb ik derhalve voor 2017 wél een contract:
ONVZ - PNO Zorg - VVAA - ENO - Holland Zorg - Salland - Salland Zorgdirect - ASR - Ditzo - De Amersfoortse en Beter Dichtbij.
Bent u verzekerd bij één van bovenstaande zorgverzekeraars dan kan ik rechtstreeks declareren, mits u een aanvullende
verzekering heeft.